Kommuneplan
2017

Du er her: Home / Retningslinjer / 10. Trafik og veje / 10.3 Parkering

10.3 Parkering

Slagelse Kommune arbejder målrettet på at sikre parkering i kommunens købstæder gennem de indsatser, som er indeholdt i kommunens Parkeringsstrategi. 

Parkeringsstrategien forholder sig til udbygning og regulering af parkeringsforholdene i Slagelse Kommune de kommende 10 år. Parkeringsstrategien udgør grundlaget for en optimering af parkeringssituationen i Slagelse Kommune og gør dermed nytte i den videre udvikling af kommunen. Parkeringsstrategien understøtter, at der arbejdes målrettet med mobilitet. 

Konkurrenceprojektet for Campus Slagelse og Slagelse bymidte udstikker retninger for, hvordan parkering kan/bør tænkes ind i bymidten, når der fremadrettet skal arbejdes med infrastruktur i Slagelse bymidte.

Retningslinjer

10.3.1 Forhold vedrørende parkering i købstæderne skal overholde Slagelse Kommunes Parkeringsstrategi.

Redegørelse

Formålet med parkeringsstrategien for Slagelse Kommune er at: 

  • Skabe et overblik over antallet af offentlige og private parkeringspladser og anvendelsen heraf i midten af byerne Slagelse, Korsør og Skælskør.
  • Sikre at de offentlige tilgængelige parkeringspladser samles i større, velplacerede anlæg.
  • Optimere anvendelsen af parkeringsanlæggene, herunder sikre at de mest bymidtenære parkeringsanlæg ikke anvendes til langtidsparkering.
  • Et særligt fokus er parkeringssituationen i Slagelse bymidte, da der inden for de kommende 5 – 10 år skal være truffet beslutninger om fremtiden for parkering på og omkring Rådhuspladsen.
  • Fastsætte kravene til antallet af parkeringspladser i forhold til anvendelse og placering (parkeringsnorm). 

Vil du vide mere

KONTAKT

Slagelse Kommune
Plan
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
T: 58 57 90 92 
E: plan@slagelse.dk