Miljøvurdering

Miljøvurderingen af Kommuneplan 2017 er udarbejdet iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017).

Målet med miljøvurderingen er at sikre, at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelsen af planforslaget.

Miljøvurderingen vurderer, hvorvidt og i hvilket omfang der forventes at være væsentlige indvirkninger på relevante miljøfaktorer. Den beskriver og vurderer relevante alternativer, herunder 0-alternativer, samt beskriver overvågningsprogrammer.

Miljøvurderingen har været fremlagt i offentlig høring sammen med Forslag til kommuneplan 2017.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingen. Den sammenfattende redegørelse beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørvurderingen og høringssvarene er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet og hvordan planens væsentlige indvirkninger på miljøet overvåges.

Vil du vide mere