Hovedstruktur

Kommuneplanens hovedstruktur giver et overblik over kommuneplanen og er indgangen til dens mere detaljerede indhold. Hovedstrukturens temaer gælder for hele kommunens område. Som sådan er kommuneplanens hovedstruktur den overordnede, strategiske og sammenfattende fysiske plan for Slagelse Kommune.

I overensstemmelse med kommunens vision om at skabe vækst, erhvervsudvikling, gode uddannelsesmuligheder og attraktive oplevelser afspejler hovedstrukturen byrådets overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen. Der er bl.a. lagt vægt på følgende:

  • En rollefordeling og et samspil mellem kommunens købstæder, byer og landsbyer, der både vægter byer og det åbne land, hvilket skal medvirke til at skabe sammenhæng og løfte udviklingen i hele kommunen.
  • Et fokus på at arbejde målrettet med erhvervsudvikling ved at understøtte en række væksttiltag, der er forankret i den kommunale vækstdagsorden, Vækst i Balance.
  • En planlægning der skal styrke uddannelsesmiljøet i Slagelse og binde Slagelse Campus og byen tættere og bedre sammen. Et udvidet campusområde centralt i byen skal skabe et uddannelsesmiljø, der er integreret i byens liv og synliggøre Slagelse som vidensby. Byrummet i Slagelse skal afspejle det unge segment - det skal emme af aktivitet, kulturtilbud, hyggelige miljøer og mulighed for bevægelse.
  • En udmøntning af kommunens bosætningsstrategi. Det skal være attraktivt at bo som ung i Slagelse – der skal sikres attraktive, billige ungdomsboliger. Korsør skal udnytte byens havne- og købstadsmiljø, smukke kyststrækning, transport og infrastruktur. I Skælskør skal der skabes attraktive miljøer for de borgere, der tiltrækkes af byens skønhed, kyststrækning og kreativitet. Kommunens små byer, landsbyer og landdistrikter skal fortsat kunne opleve vækst som bl.a. bosætningsområder.
  • Et fokus på at skabe indbydende, oplevelsesrige og udfordrende fysiske rammer i købstæder og landområder, som understøtter borgernes muligheder for bevægelse, leg og rekreation, afslapning og mentale pusterum, øget tilgængelighed for alle samt sikre og trygge gang- og cykelstier.
  • Et fokus på at få bragt arealer i spil, hvor omdannelse og fortætning positivt vil bidrage til forbedrede bymiljøer og -sammenhænge.
  • Oplevelser skal være med til at brande hele kommunen og få turister og besøgende til at komme igen. Slagelse Kommunes mange muligheder for oplevelser i naturen, ved kysten, i det åbne land og i købstæderne skal fremhæves og være en aktiv del af fortællingen om Slagelse Kommune.

Vil du vide mere