Øer

Slagelse Kommune har tre øer; Agersø, Omø og Sprogø. Agersø og Omø er levende lokalsamfund med i alt 330 helårsbeboere, som bor i landsbyer eller i enkeltboliger. Man kan komme til øerne med færger, der sejler fra Stigsnæs. Det tager ca. 15 minutter at sejle til Agersø og 50 minutter at sejle til Omø. Sejlfrekvensen er hver time for Agersø og hver anden time for Omø i sommerperioden.

Landskabet og bystrukturen kan sammenlignes med den, der findes i andre landdistrikter i kommunen. Vilkårene for dem, der bor eller besøger øerne, er dog anderledes, idet forbindelsen til omverdenen foregår via færger. Beboerne bor i landsbyer eller i enkeltboliger, de ernærer sig ved fiskeri, håndværksvirksomhed, landbrug og turisme eller pendler for at arbejde på fastlandet.

Kommunen har udarbejdet en Ø-politik, hvoraf det fremgår, at man ønsker at understøtte øerne som helårsbeboede lokalsamfund. Slagelse Kommune ønsker at understøtte muligheder på Agersø og Omø, så der både er de rette rammer for at skabe grundlag for øget bosætning og erhvervsudvikling. Man ønsker desuden at udvikle turismen på øerne, som har potentiale for videre udvikling. I den anledning er det nu også muligt at anvende flexboligordningen på både Agersø og Omø, hvilket øger mulighederne for ibrugtagning af husene. Flexboligordningen betyder, at en bolig kan benyttes som sommerhus eller tilsvarende, uanset om det er i byzone eller landzone, landsbyer eller i det åbne land. Endvidere giver den nye planlov mulighed for, at sommerhusejere på øerne kan udleje sommerhuse til helårsbeboelse.

Både Agersø og Omø har sommerhusområder. I 2010 blev der via et landsplandirektiv udlagt to sommerhusområder på den sydlige spids af Omø, der grænser op til eksisterende sommerhusområde.

Områderne fremstår i dag ubebygget. Sommerhusområderne kan udbygges med behørige hensyn til det følsomme naturgrundlag, som på samme vis er en stor kvalitet for området. Med den øgede mængde sommerhuse ønsker Slagelse Kommune, at der bliver yderligere muligheder for at styrke øens livsgrundlag.

Sprogø udgør en del af Storebæltsforbindelsen og er ikke beboet. Interesserede kan besøge øen via organiserede ture, som tilbydes via VisitVestsjælland, eller nyde synet af øen, når de kører over Storebæltsbroen.

Vil du vide mere

Retsinformation