Havne

I Slagelse Kommune er der fem lystbådehavne (to i Korsør, én i Skælskør, én på Agersø og én i Bisserup), én fiskerihavn (Korsør), seks kommunale havne (Korsør Erhvervshavn, Skælskør Havn, Agersø Havn, Omø Havn, Vasebro og Stigsnæs Færgehavn) samt Stigsnæs Erhvervshavn, som er en privat havn. Det er primært Korsør og sekundært Stigsnæs, der udnyttes erhvervsmæssigt, mens Agersø Havn og Omø Havn er udgangspunkt for færgedrift mellem fastland og øerne.

Havnene er en vigtig bestanddel af Slagelse Kommunes geografi og infrastruktur og de udgør en væsentlig rolle i forhold til kommunens vækststrategier inden for særligt erhverv, turisme og bosætning.

Vil du vide mere

Retsinformation