Købstæder

Læsevejledning

Kommuneplanens rammebestemmelser for de tre købstæder er ledsaget af en masterplan for hver by. Masterplanerne indeholder de overordnede principper for byernes udvikling og en række projektforslag til fokusområder.

Masterplanernes overordnede hovedtræk for udviklingen af købstæderne er grundlaget for at udarbejde helhedsplaner og lokalplaner for de enkelte fokusområder, hvilket der skal tages højde for i administrationen af kommuneplanen.

Masterplan Slagelse

Masterplan Korsør

Masterplan Skælskør

Generelle rammer for Slagelse Kommune

Vil du vide mere

Retsinformation