2.1C2 - Tellmanns Alle

2.1C2

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
Henter kort...
static-map
 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannr

  2.1C2

 • Rammenavn

  Tellmanns Alle

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  4110

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  6

 • Max. etageantal og højde

  20

 • Anvendelse

  Bycenter

 • Øvrige bestemmelser

  Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 3000m². Maks. butiksstørrelse: dagligvarer 5000m², udvalgsvarer ubegrænset. Maks. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 0m², udvalgsvarer 0m².

Generelle rammer Link til de generelle rammer