2.1E1 - Batterivej - Søbatteriet

2.1E1

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannr

  2.1E1

 • Rammenavn

  Batterivej - Søbatteriet

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Havneerhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Havneerhverv

 • Øvrige bestemmelser

  Ingen byggelinie må placeres nærmere end 12m til havnebassinets kant.

Generelle rammer Link til de generelle rammer