1.1C1 - Frederiksgade-Løvegade

1.1C1

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannr

  1.1C1

 • Rammenavn

  Frederiksgade-Løvegade

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  4110

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  100% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3.5

 • Anvendelse

  Bycenter

 • Øvrige bestemmelser

  Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 4500m². Ny forhusbebyggelse skal altid tilpasses de omgivende forhuse. Maks. butiksstørrelse: dagligvarer 5000m², udvalgsvarer ubegrænset. Maks. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 1000m², udvalgsvarer 3083m².

Generelle rammer Link til de generelle rammer