1.1C11 - Nyport m.v.

1.1C11

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannr

  1.1C11

 • Rammenavn

  Nyport m.v.

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  4110

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  185% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3.5

 • Anvendelse

  Bycenter

 • Øvrige bestemmelser

  Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 8150m². Der kan ikke tillades opført anden bebyggelse end forhuse. Maks. butiksstørrelse: dagligvarer 5000m², udvalgsvarer ubegrænset. Maks. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 50m², udvalgsvarer 1077m².

Generelle rammer Link til de generelle rammer