1.1C19 - Slotsgade-Klingeberg

1.1C19

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
Henter kort...
static-map
 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannr

  1.1C19

 • Rammenavn

  Slotsgade-Klingeberg

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  4110

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  140% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2.5

 • Anvendelse

  Bycenter

 • Øvrige bestemmelser

  Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 1000m². Der kan ikke tillades opført anden bebyggelse end forhuse. Maks. butiksstørrelse: dagligvarer 5000m², udvalgsvarer ubegrænset. Maks. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 0m², udvalgsvarer 87m².

Generelle rammer Link til de generelle rammer