1.1C24 - Herrestræde-Bredegade-Korsgade

1.1C24

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
  • Status

    Vedtaget

Bestemmelser

  • Plannr

    1.1C24

  • Rammenavn

    Herrestræde-Bredegade-Korsgade

  • Anvendelse generelt

    Centerområde

  • Specifik anvendelse

    4110

  • Fremtidig zonestatus

    Byzone

  • Bebyggelsesprocent

    170% beregnet ud fra området som helhed

  • Max. antal etager

    3.5

  • Anvendelse

    Bycenter

  • Øvrige bestemmelser

    Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 800m². Maks. butiksstørrelse: dagligvarer 5000m², udvalgsvarer ubegrænset. Maks. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 0m², udvalgsvarer 20m².

Generelle rammer Link til de generelle rammer