1.1C4 - Sct. Mikkelsgade øst

1.1C4

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
Henter kort...
static-map
 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannr

  1.1C4

 • Rammenavn

  Sct. Mikkelsgade øst

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  4110

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  100% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3.5

 • Anvendelse

  Bycenter

 • Øvrige bestemmelser

  Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 15500m². Maks. butiksstørrelse: dagligvarer 5000m², udvalgsvarer ubegrænset. Maks. bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 4000m², udvalgsvarer 10.057m².

Generelle rammer Link til de generelle rammer