1.1C9 - Vestsjællandscentret m.v.

1.1C9

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannr

  1.1C9

 • Rammenavn

  Vestsjællandscentret m.v.

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  4110

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  75% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Anvendelse

  Bycenter

 • Øvrige bestemmelser

  Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 36300m². Maks. butiksstørrelse: dagligvarer 5000m², udvalgsvarer ubegrænset. Maks. bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 2000m², udvalgsvarer 10.001m²

Generelle rammer Link til de generelle rammer