1.2C5 - Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

1.2C5

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
  • Status

    Vedtaget

Bestemmelser

  • Plannr

    1.2C5

  • Rammenavn

    Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

  • Anvendelse generelt

    Centerområde

  • Specifik anvendelse

    4140

  • Fremtidig zonestatus

    Byzone

  • Øvrige bestemmelser

    Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 1200m². Maks. Butiksstørrelse: dagligvarer 1200 m2, udvalgsvarer 1200 m2. Maks. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 200 m2, udvalgsvarer 0 m2.

Generelle rammer Link til de generelle rammer