1.2R12 - Grøn ring, Jernbjerg

1.2R12

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannr

  1.2R12

 • Rammenavn

  Grøn ring, Jernbjerg

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone, landzone og sommerhusområde

 • Anvendelse

  Rekreativt grønt område

 • Øvrige bestemmelser

  Inden for rammeområdet må der ikke opføres anlæg, bebygges eller etableres fast belægning o.lign. Der vil ikke blive etableret grundvandstruende (i forhold til forurening og grundvandsdannelse) aktiviteter.

Generelle rammer Link til de generelle rammer