1.2R3 - Havekolonien Valmuevej

1.2R3

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
 • Status

  Aflyst

Bestemmelser

 • Plannr

  1.2R3

 • Rammenavn

  Havekolonien Valmuevej

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Koloni- og nyttehaver

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone, landzone og sommerhusområde

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  35 m2 beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Kolonihaver

Generelle rammer Link til de generelle rammer