1.3C10 - Centerområde gammel Blomberg

1.3C10

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannr

  1.3C10

 • Rammenavn

  Centerområde gammel Blomberg

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Bydelscenter

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Øvrige bestemmelser

  Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 20000m². Maks. butiksstørrelse: dagligvarer 5000m², udvalgsvarer ubegrænset. Maks. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 5000m², udvalgsvarer 13800m². Der må ikke opføres boliger.

Generelle rammer Link til de generelle rammer