1.4E14 - Megacenter vest

1.4E14

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannr

  1.4E14

 • Rammenavn

  Megacenter vest

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Let industri og håndværk, Butikker med særligt pladskrævende varer

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Anvendelse

  Erhvervsområde

 • Øvrige bestemmelser

  Området anvendes til butikker der forhandler særlig pladskrævende varegrupper, samt fremstillings- og produktionsvirksomheder op til miljøklasse 3. Ved nærmere planlægning af området skal der tages hensyn til arealreservationen til en gasledning mellem Slagelse og Skælskør, der er placeret i det østlige hjørne. Energinet står til rådighed for nærmere dialog og for mulig drøftelse af ændring af arealreservationens forløb. Områdets udvikling (dvs. nærmere lokalplanlægning) skal ske i dialog med Vejdirektoratet f.s.v.a. en hensigtsmæssig afvikling af trafikken, der ikke væsentligt forringer fremkommeligheden og trafiksikkerheden for den nord-syd gennemkørende trafik på omfartsvejen.

Generelle rammer Link til de generelle rammer