1.4R2 - Havekolonien Søndervang

1.4R2

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannr

  1.4R2

 • Rammenavn

  Havekolonien Søndervang

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Koloni- og nyttehaver

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  35 m2 beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Kolonihaver

 • Øvrige bestemmelser

  10 haver er ikke varige.

Generelle rammer Link til de generelle rammer