1.5E1 - Karolinevej syd

1.5E1

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
Henter kort...
static-map
 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannr

  1.5E1

 • Rammenavn

  Karolinevej syd

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Industri

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. etageantal og højde

  8.5

 • Anvendelse

  Tungere industri

 • Øvrige bestemmelser

  Arla Foods Amba Slagelse Mejericenter, Karolinevej 1, er omfattet af risikobekendtgørelsen. Det er vigtigt, at kommunen ved udarbejdelse af lokalplaner er opmærksom på risikoforholdene og sikrer, at der ikke sker uhensigtsmæssig planlægning af arealanvendelsen omkring risikovirksomheden. Ved tilvejebringelse eller ændring af planer, der berører risikovirksomheder og deres omgivelser, skal kommunen foretage en forudgående høring af risikomyndighederne, mens miljømyndighedernes vurderinger ved etablering af eller væsentlige ændringer/udbygninger af risikovirksomheder skal foregå på grundlag af en udtalelse indhentet fra planmyndigheden.

Generelle rammer Link til de generelle rammer