10.6 Trafiksikkerhed og tryghed

Slagelse Kommune arbejder målrettet på at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Dette både i forhold til fysiske ændringer på den trafikale infrastruktur, men også i forhold til formidling og holdningsbearbejdning i forhold til alle typer af trafikanter i kommunen.

10.6.1 Anlægsprojekter, som foretager ændringer på den trafikale infrastruktur, bliver trafiksikkerhedsrevideret i forbindelse med projektering.

10.6.2 Der arbejdes strategisk på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne ved at rette fokus på lokaliteter, som er udpeget. Trafiksikkerhedsprojekter har førsteprioritet.

10.6.3 Tryghedsfremmende tiltag vil blive udført i det omfang, der afsættes midler til disse tiltag, og de vil blive prioriteret med afsæt i principper, der er besluttet af kommunalbestyrelsen.

Slagelse Kommune har med Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 sat rammerne og prioriteringen i forhold til det trafiksikkerhedsfremmende arbejde.

Grundlaget for trafiksikkerhedsarbejdet i planen er politiregistrerede trafikuheld i en femårig periode op til planens vedtagelse, samt borgerindberettede problemsteder og ønsker til forbedret trafiksikkerhed.

Målsætningen er en halvering af antallet af personskadeulykker og personskader på kommunevejene i Slagelse Kommune i 2020 i forhold til 2010, hvilket svarer til max. 18 tilskadekomne personer i 2020.

Trafiksikkerhedsplanen har fokus på, hvor vejtekniske foranstaltninger kan gøre en forskel, men også i høj grad hvor ændret adfærd i trafikken kan flytte "bjerge", og gøre vejnettet i Slagelse mere trafiksikkert og trygt at færdes på. Trafiksikkerhed er et fælles ansvar.