11.1 Det åbne land

Slagelse Kommune vil i planperioden arbejde for at formidle og synliggøre mulighederne for oplevelser og overnatninger i det åbne land. Kommuneplanen indeholder derfor retningslinjer, der skal sikre muligheden for at anvende det åbne land hensigtsmæssigt til disse formål. Ud over en liste over nuværende hoteller og campingpladser, beskrives de planlagte indsatser for at skabe merværdi inden for turisme i det åbne land.

11.1.1 Turismeinstitutionerne til overnatning i det åbne land fremgår af kortbilag 11.1.

11.1.2 Nye anlæg til turisme skal placeres i tilknytning til landsbyer eller sommerhusområder og skal tilpasses landskabet nøglekarakter - se landskab.

11.1.3 Ved placering af anlæg til turismeformål uden for byområderne skal eksisterende eller nye anlæg tænkes sammen, så faciliteterne kan bruges til flere forskellige aktiviteter.

11.1.4 Mulighederne for at afholde events i det åbne land må ikke forringes.

11.1.5 Der kan indrettes ferieboliger/værelser i overflødiggjorte ejendomme i landzone.

Forlystelser
Slagelse Kommunes fire eksisterende forlystelser – Gerlev Legepark, Vikingeborgen Trelleborg, Arena Cirkusland og Panzermuseum East – ligger i det åbne land.

Gerlev Legepark
Gerlev Legepark tilbyder børn og unge, voksne og ældre leg, spil og aktiviteter i alle afskygninger ud fra en målsætning om at formidle, hvor meget leg og fysisk udfoldelse kan betyde for tilværelsen. Gerlev Legepark tilbyder mere end 130 forskellige lege og spil, som besøgende kan gå på opdagelse i og udforske i grupper eller enkeltvis.

Gerlev Legepark har løbende planer om udvidelse til flere lege og aktiviteter.

Trelleborg
Trelleborg Museum holder til i tilknytning til fortidsmindet Trelleborg 4 km vest for Slagelse. Museet rummer udstillingslokaler, kontorer, reception, butik og cafe. Udstillingen viser plancher, modeller og de originale fund fra udgravningerne i 1930’erne og 1940’erne. Museet holder åben fra april til oktober og har 30.000 gæster årligt. Inden for planperioden er det visionen at skabe et nyt oplevelses- og videncenter, hvor vikingeborgens historie formidles med nutidens virkemidler. Museet Ny Trelleborg skal være internationalt anerkendt som et oplevelses- og videncenter, der med en række banebrydende virkemidler formidler vikingetiden og de historier om Trelleborgs betydning for samlingen af Danmark. Det er således Trelleborgs gode historier og formidlingen af disse, der skal danne grundlag for, hvordan udstilling og byggeri skal udføres.

Arena Cirkusland
Arena Cirkusland, som ejes af Cirkus Arena, er beliggende lige vest for landsbyen Årslev. Arena Cirkusland tilbyder varierede underholdning og giver publikum mulighed for at opleve cirkusrelaterede aktiviteter på ejendommen, hvor Cirkus Arenas vognpark og materiel opmagasineres sammen med deres cirkusdyr. Arena Cirkusland forventer at udvikle og udvide aktiviteterne løbende.

Panzermuseum East
Panzermuseum East holder til i det åbne land på grænsen til Sorø Kommune. Der er tale om et eksisterende militærhistorisk museum, som drives privat og har en støtteforening FBKK (Foreningen for Bevarelse af Koldkrigs Køretøjer). Museet har særligt fokus på krigsmateriel fra koldkrigstidens Østbloklande. Museets udstilling foregår i ejendommens nedlagte landbrugsbygninger, hvor der også er indrettet en cafe, museumsbutik og et værksted. Samtidig foregår der museumsrelaterede aktiviteter på ejendommens åbne terræn.

Overnatning
Der er en bred vifte af muligheder for overnatning i det åbne land. Der er både mulighed for at sove under åben himmel, på en campingplads, på en bondegård, på et gods eller på hoteller tæt på byområder. Hoteller og feriecentre bliver alle anvendt til erhvervsturisme, som står for en stor del af overnatningerne i Slagelse Kommune.

Erhvervsturismesamarbejdet skal styrkes og gerne udbygges. Campingpladser og vandrehjem står for en stor del af fritidsturismen. Vandrehjemmet bliver også anvendt til erhvervsturisme.

I det åbne land findes følgende overnatningsmuligheder:

Hoteller og feriecentre:

  • Vilcon Konferencegård
  • Vilcon Golfhotel
  • Gyldenholm Gods

Campingpladser:

  • Campinggården Boeslunde
  • Lystskov Camping, Korsør

Vandrehjem:

  • Svenstrupgård, Korsør

Andet:

  • B&B steder
  • Bondegårdsferie / landboturisme
  • Primitive lejrpladser / shelterpladser

Autocampere har mulighed for at overnatte på de fleste af kommunens campingpladser.

Spredt i det åbne land findes mange B&B (bed and breakfast) steder, samt muligheder for bondegårdsferie eller primitiv overnatning i medbragt telt eller i et shelter. Det vurderes, at det åbne land er velforsynet med mange forskellige slags overnatningsmuligheder.

Med den nye planlov skabes der mulighed for, at overflødiggjorte bygninger i landzone kan ibrugtages til blandt andet bolig, butik, cafe mv., der kan vise sig at være givtigt i forhold til at opretholde vækst i turismen i det åbne land.

I forhold til erhvervsturisme foregår der en fælles markedsføring af kommunens overnatningsmuligheder. En fælles markedsføring af mulighederne for fritidsturisme kunne fremme markedsføringen af Slagelse Kommune som turismedestination.

Oplevelser
Det åbne land i Slagelse Kommune indeholder mange og forskelligartede oplevelser. Nogle af disse udgør fysiske lokaliteter – gravhøje, helligkilder, kirker, herregårde, landsbyer, natur og museer. Andre er fortællinger om begivenheder, personer, legender, anekdoter og meget andet.

Fortællingerne knytter sig tit til fysiske lokaliteter – eksisterende eller for længst forsvundne. Det er vigtigt at få samlet oplevelserne – ikke bare i turismesammenhæng og for Slagelse Kommunes egne borgere, men også for eftertiden. En del af disse formidles på kulturarv.slagelse.dk. I det åbne land foregår der året igennem flere events. De bliver som hovedregel arrangeret af lokale ildsjæle og foreninger, som gennem årene har erhvervet en erfaring i netop deres event.

Mange af disse events gentages årligt og trækker mange mennesker til kommunen. Det er vigtigt, at ny planlægning ikke ødelægger de faciliteter, som disse events bruger og har behov for til at kunne gennemføre deres arrangement. Events kan f.eks. være Kongens Togt, festuger og kulturdage samt Sørbymarked og Vikingefestival.