11.3 Købstæderne

Slagelse Kommunes tre købstæder giver gode muligheder for at skabe bynære turistoplevelser, ligesom de danner et solidt grundlag for overnatning. Købstæderne kan alle noget forskelligt. Slagelse er som handelsby centrum for shopping, storbyliv og kulturelle tilbud. Korsør er byen ved vandet med Fæstningen som landmark og Halsskov Færgehavn som fremtidigt vandsportscenter, mens Skælskør er den mindre, idylliske købstad med havnen, Algade og kunsten som omdrejningspunkt for de fleste besøg. Til sammen udgør købstæderne sammen med det åbne land og kysterne en stærk helhed i forhold til at kunne tiltrække turister med forskellige ønsker og behov til oplevelser og aktiviteter.

11.3.1 Turismeinstitutioner til overnatning i Købstæderne fremgår af kortbilag 11.3.

11.3.2 Nye anlæg skal placeres i tilknytning til byområder og skal tilpasses byens funktioner.

11.3.3 I tomme bygninger på havne kan der indrettes nye formål, f.eks. kiosker, souvenirbutikker, caféer, overnatningsmuligheder mv.

Lokale forhold:
11.3.4 Der er mulighed for etablering af et hotel tæt på eller i Slagelse bymidte. Hotellet kan placeres i forbindelse med sygehusområdet/sygehuscampus, i forbindelse med ny campus tæt ved stationen eller i forbindelse med et af byens indkøbscentre.

11.3.5 Der er mulighed for etablering af et aktivitetscenter (f.eks. vandkulturhus) på den tidligere hunsballe-grund i Slagelse.

11.3.6 Der er mulighed for udvidelse af lystbådehavnen i Skælskør – udvidelsen ligger i byzone.

Overnatning

Der er et stort udvalg af overnatningsmuligheder i købstæderne. Man kan bo som genbo til Fæstningen eller med udsigt til Storebælt i Korsør, ved det nye campusområde i Slagelse eller ved havnen, noret eller i skoven i Skælskør. Derudover er der mulighed for at overnatte i egen båd i lystbådehavnene i Korsør eller Skælskør.

Korsørs beliggenhed og hotellernes faciliteter og store overnatningskapacitet betyder, at Korsør er kommunens – faktisk hele regionens – stærkeste spiller i forhold til erhvervsturisme. Planlægningen skal sikre de bedst mulige forbindelser mellem konferencestederne og resten af byen.

Købstædernes campingpladser, vandrehjem og lystbådehavne står for en stor del af fritidsturismen, mens de større hoteller er omdrejningspunkt for erhvervsturismen. I planperioden skal det sikres, at de overnatningsstederne kan styrkes og eventuelt udbygges i takt med markedsudviklingen.

Tomme bygninger i havne kan, ud fra en given efterspørgsel, indrettes til nye formål, som eksempelvis cafe, butik eller overnatning.

I Købstæderne findes følgende overnatningsmuligheder:

Hoteller:

 • Hotel Antvorskov – Slagelse
 • Hotel Regina – Slagelse
 • Hotel Frederik den II – Slagelse
 • Hotel Comwell Grand Park – Korsør
 • Hotel Drop-In – Korsør
 • Hotel Postgården – Skælskør
 • Villa Fjordhøj - Skælskør

Campingpladser:

 • Storebælt Camping og Feriecenter
 • Skælskør Nor Camping – camping og hytter

Vandrehjem:

 • Danhostel Skælskør

Lystbådehavne:

 • Korsør
 • Skælskør

Autocampere har mulighed for at overnatte på de fleste af kommunens campingpladser.

Oplevelser
Købstæderne i Slagelse Kommune indeholder mange og forskelligartede oplevelser. Nogle af disse udgør fysiske lokaliteter – bygninger, kirker, klostre, torve og pladser, parker og kulturinstitutioner. Andre er fortællinger om begivenheder, personer, legender, anekdoter og meget andet.

I Slagelse er det shoppingoplevelsen og de kulturelle tilbud, der trækker. For at kunne tilbyde borgere og besøgende nogle andre oplevelser udskrev Slagelse Kommune en idékonkurrence om ”Gateway til Slagelse”, anvendelse af den tomme Hunsballe-grund, i umiddelbar nærhed af ruinerne fra det 800 år gamle Antvorskov Slot og Kloster. Vinderprojektet indeholder et større vandkulturhus for både familien og for eliteidrætten og et kulturhistorisk besøgscenter, udformet som et markant arkitektonisk vartegn.

I Korsør planlægges for et ny vandsportscenter i Halsskov Havn, der skal tilbyde vandaktiviteter og mere ekstreme udfoldelser, som udspring fra et 27 m højt tårn og dykning i en undervandsforhindringsbane i kombination med mere almindelige vandaktiviteter som svømning og kajakroning. Vandsportscenteret skal være stort og nytænkende og være med til at tiltrække mange flere besøgende til Korsør.

I forhold til kultur- og sportsturismen har Korsør gode faciliteter for idræt og kultur, hvor både Korsør Golfklub og flere af de øvrige sportsanlæg, trækker gæster til byen. F.eks.tiltrækker golfklubben omkring 6.000 spillere udefra.

Skælskør er kendt for sin charme og hyggelig karakter, der bygger på det mindre købstadsmiljø, hvorfra der er kort til alt. Byens rygrad, Algade, fører ned til havnen, som er omdrejningspunkt for flere aktiviteter i løbet af året, og som er udgangspunkt for den aktive sejlerturisme, der er i byen. Endvidere er Skælskør kendt for sine mange arrangementer, der flere gange om året trækker tusindvis af mennesker til byen, hvad end det er kulturel folkefest eller drengerøvsaften. Guldagergaard, KIT og den kunstneriske scene tiltrækker også flere turister.

Tiltrækningskraften i alle købstæderne er de mange events og arrangementer, der afholdes hvert år. De bliver som hovedregel arrangeret af lokale ildsjæle og foreninger, som gennem årene har erhvervet en erfaring i netop deres event. Mange af disse events gentages årligt og trækker mange mennesker til kommunen. Det er vigtigt, at ny planlægning respekterer de faciliteter, som disse events bruger og har behov, for til at kunne gennemføre deres arrangement.