12. VVM anlæg

En række større anlæg og projekter skal vurderes i forhold til deres mulige konsekvenser for miljøet. I så fald skal der udarbejdes en såkaldt VVM-redegørelse, en Vurdering af Virkning på Miljøet.

Nogle anlæg og projekter er VVM-pligtige, andre er det, hvis de påvirker det lokale miljø væsentligt.

I visse tilfælde ledsages en VVM-redegørelse af et kommuneplantillæg. I disse tilfælde kan VVM-redegørelsen med fordel udvides, så den også omfatter miljøvurderingen af kommuneplantillægget.

Under dette tema er der retningslinjer for:

12.1 VVM-anlæg

Vil du vide mere

Retsinformation