2. Energi og teknik

Alle er afhængige af energi – vi skal have varme om vinteren, varmt vand til brusebadet og strøm i stikkontakten. Energiforsyningen i Danmark er under en hastig forandring og skal de kommende år baseres mere og mere på vedvarende energikilder som sol, biogas og vind. De tekniske anlæg, der skal formidle vand, varme og strøm til forbrugerne, er vigtige og skal sikres gennem kommuneplanlægningen.

Slagelse Kommune har forpligtiget sig til at arbejde for en reduktion af drivhusgasemission, fremme af vedvarende energi og energibesparelser frem til 2020.

Det gjorde Kommunen ved at underskrive en Europæisk Borgmesterpagt om Klima i 2009.

I den forbindelse gennemfører kommunen en række projekter og arbejder på en strategisk energiplan, som skal understøtte udvikling af fremtidens CO2 neutrale energisystem.

Under dette tema er der retningslinjer for:

2.1 Antennemaster

2.2 Biogasanlæg

2.3 Kraftvarmeanlæg og varmeanlæg

2.4 Ledningsanlæg

2.5 Vindmøller

2.6 Solceller og solcelleanlæg

Vil du vide mere

Retsinformation