3. Fritid

Slagelse Kommune har et blomstrende fritidsliv. Mangfoldigheden er stor og potentialet endnu større. Visse fritidstyper kræver særlige anlæg, som det er vigtigt at sikre plads til.

Under dette tema er der retningslinjer for:

3.1 Friluftsliv ved vandet

3.2 Golfbaner

3.3 Kolonihaver

3.4 Naturskoler

3.5 Stier

3.6 Støjende fritidsanlæg

Andre typer af fritidsanlæg fremgår af kommuneplanrammer for de enkelte områder.

3.0.1 Friluftslivets anvendelse af naturen skal som hovedregel tage hensyn til beskyttelse af plante- og dyrelivet samt kulturminderne.

3.0.2 Udviklingen af fritidsområdet i Slagelse Kommune skal så vidt muligt tage udgangspunkt i eksisterende anlæg.

3.0.3 Offentlighedens adgang til landskabet, herunder strande, skove, naturområder og fortidsminder skal udbygges.

Kultur, oplevelser og bevægelse nævnes i Slagelse Kommunes vision som et rammevilkår for både bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Der er både oplevelser og bevægelse i temaet fritid. Området skal kunne udvikle sig inden for rammerne af kommunens øvrige planlægning, så behovene på området kan opfyldes, og andre interesser ikke tilsidesættes.

Vil du vide mere

Retsinformation